Program Absolwent

Program Absolwent to pierwszy w Polsce tak zaawansowany projekt stymulujący aktywną współpracę pomiędzy absolwentami szkół wyższych, uczelniami i sektorem biznesowym, oparty na uznanych światowych wzorcach.

Podstawowe cele programu to podniesienie jakości kształcenia i lepsze dostosowanie oferty edukacyjnej uczelni do potrzeb rynku. Realizujemy je dzięki innowacyjnemu modelowi łączącemu monitoring losów zawodowych absolwentów, precyzyjną diagnozę potrzeb uczestników projektu, program lojalnościowy integrujący tę grupę ze swymi uczelniami oraz praktycznie wsparcie idei kształcenia ustawicznego.

Wypróbuj na: http://programabsolwent.ue.wroc.pl/

Program_Absolwent Kliknij obrazek, by obejrzeć prezentację

Opuszczenie uczelni przez absolwentów nie kończy ich związku, lecz zmienia jego charakter, dając nowe korzyści zarówno dla obu wymienionych stron, jak i tej trzeciej reprezentowanej przez pracodawców. Program Absolwent koreluje potrzeby rynku pracy z możliwościami absolwentów i aktywnym wsparciem uczelnianym, tworząc układ symbiotyczny i pomagając osiągnąć konsensus z korzyścią dla wszystkich stron.

W ramach Programu Absolwent uczestnicy – absolwenci, pracodawcy i pracownicy naukowi – mogą korzystać z narzędzi (modułów) online offline, takich jak:

profilowane medium społecznościowe
bank wiedzy
bank ofert (tablica CV)
bank idei
program lojalnościowy
e-learning
spotkania networkingowe
Weekend Absolwenta
Pokój Absolwenta
dostęp do infrastruktury uczelni
Karta Absolwenta

Modułowa konstrukcja Programu pozwala na jego rozbudowę zgodnie z potrzebami i wymaganiami grup docelowych.