O badaniach

Celem badań prowadzonych w projekcie Kuźnia Kadr 7 jest stworzenie pakietu rozwiązań, pozwalającego diagnozować potrzeby absolwentów uczelni, na różnych etapach kariery zawodowej. Zebrane dane pomogą stworzyć atrakcyjną ofertę uczelni, wspierającą rozwój karier zawodowych absolwentów.

W związku z tym, że projekt podejmuje zagadnienia nierozpoznane dotąd na polskim rynku, metodologia opiera się o bogaty wachlarz uzupełniających się technik badawczych.

Techniki przewidziane w projekcie obejmują pozyskiwanie danych pierwotnych poprzez: badania jakościowe – wywiady fokusowe (tradycyjne oraz on- line) oraz indywidualne wywiady pogłębione, a także ilościowe badania telefoniczne CATI oraz ankiety on-line CAWI, przeprowadzone przy użyciu aplikacji CATI-Support. Gromadzenie danych wtórnych opiera się przede wszystkim w oparciu o analizę zawartości witryn internetowych, mediów społecznościowych oraz szeroko zakrojone badania desk-research.

Dzięki wykorzystaniu metod badawczych zarówno o charakterze ilościowym, jak i jakościowym możliwe będzie nie tylko poznanie potrzeb i opinii, ale także zweryfikowanie ich powszechności i przydatności na większej próbie badawczej.

Grupa docelowa badania obejmuje szerokie spektrum absolwentów wszystkich uczelni: od osób, które właśnie ukończyły studia, do tych, które posiadają bogaty bagaż doświadczeń zawodowych, zatrudnionych w różnych sektorach gospodarki.