Nowy numer magazynu Kuźnia Kadr

Nowy numer magazynu Kuźnia Kadr jest już dostępny w wersji online, a w nim m.in.

– Uczelnia to miejsce, do którego się wraca – dr inż. Dorota Kwiatkowska-Ciotucha,

– Chcemy szkoleń na miarę potrzeb – Rozmowa z prof. zw. dr hab. Bogusławem Fiedorem, prorektorem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu o znaczeniu samokształcenia, idei open access knowledge i wymaganiach, jakie rynkowi edukacyjnemu stawiają ci, którzy podnoszą swoje kwalifikacje,

– Niemieckie uczelnie dokonują bilansu – Prof. Dr. Heinz Cornel, Sieglinde Machocki M.A. z Alice Salomon Hochschule Berlin o tym, na co należy zwrócić uwagę w procedurze uznania wiedzy i umiejętności zdobytych poza uczelnią na poczet studiów z perspektywy ponad 10 lat doświadczeń niemieckiego szkolnictwa wyższego,

– Uznawalność – sposób na konkurencyjność na rynku edukacyjnym – Jesteśmy pionierami we wdrażaniu uznawalności efektów kształcenia zdobywanego nieformalnie – Rozmowa z dr hab. Bartłomiejem Nitą, prof. UE z Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,

– Kuźnia Kadr 6 – szkolenia otwarte. Propozycja szkoleń dla osób pracujących, w wieku 40+, absolwentów uczelni do 5 lat od opuszczenia uczelni, menedżerów firm, nauczycieli przedsiębiorczości i przedmiotów ekonomicznych,

– Kuźnia Kadr 7, czyli budowa i wzmacnianie relacji absolwentów oraz pracodawców z uczelnią – dr Beata Pachnowska o szczegółach Programu Absolwent – unikatowej próbie przeniesienia rozwiązań korporacyjnych oraz istniejących nawyków konsumenckich na grunt polskich uczelni.