Materiały

Produkt finalny projektu Kuźnia Kadr 7, czyli podniesienie jakości kształcenia i lepsze dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku poprzez wypracowanie innowacyjnego modelu monitoringu losów absolwentów:

1. Produkt finalny projektu – pakiet Program Absolwent

2. Instrukcja stosowania produktu finalnego KK7

 

Biuletyn nr 2 Kuźnia Kadr 7

Biuletyn nr 1 Kuźnia Kadr 7

Wybór światowych praktyk programów lojalnościowych dla absolwentów możliwych do wdrożenia w warunkach polskich uczelni – kompendium
Radosław Rybkowski, Justyna M. Bugaj

Opracowanie nt. funkcjonujących programów lojalnościowych, ich celów, założeń, zasad działania
Anna Janczak, Sławomir Klimecki, Beata Leśniewska, Ewa Sieńkowska

Opracowanie nt. programów lojalnościowych kierowanych do absolwentów uczelni – przegląd rozwiązań europejskich
Justyna M. Bugaj (red.)

Radosław Rybkowski, Aleksandra Fedaczyńska, Grzegorz Bryda

Opracowanie nt. programów lojalnościowych kierowanych do absolwentów uczelni – przegląd rozwiązań europejskich. Kluby absolwentów w Hiszpanii
Agnieszka Przeniosło

Programy lojalnościowe kierowane do absolwentów uczelni. Kształtowanie polityki wsparcia, zaangażowania i rozwoju uczelni – skuteczne strategie zarządzania i organizacji programów absolwenckich
Lori Smith, Lorie Davis

Ocena możliwości adaptacji rozwiązań programów lojalnościowych w warunkach polskich uczelni
Radosław Rybkowski (red.), Justyna M. Bugaj, Grzegorz Bryda

Przegląd rozwiązań w zakresie platform internetowych dla absolwentów uczelni – dobre europejskie praktyki
Jacek Ratajczak, Natalia Kopeć

Serwisy społecznościowe i oferowane przez nie możliwości monitorowania losów zawodowych absolwentów szkół wyższych
Marcin Drabek, Marta Klimowicz

Opracowanie nt. portali społecznościowych – popularność, dostępne dane, uwarunkowania prawne w zakresie danych osobowych
Julian Jezioro

Raport z badań ilościowych zrealizowanych w ramach projektu Kuźnia Kadr 7
Załączniki do raportu z badań ilościowych

Alicja Grześkowiak

Podsumowanie badań biogramów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Ałła Witwicka-Dudek

Podsumowanie wyników badań prowadzonych w projekcie ‒ grupa do 30 lat
dr Alicja Grześkowiak, Katarzyna Pałys, Małgorzata Pałys

Podsumowanie wyników badań prowadzonych w projekcie ‒ grupa 31-40 lat
dr Alicja Grześkowiak, Katarzyna Pałys, Małgorzata Pałys

Podsumowanie wyników badań prowadzonych w projekcie ‒ grupa 41-50 lat
dr Alicja Grześkowiak, Katarzyna Pałys, Małgorzata Pałys

Podsumowanie wyników badań prowadzonych w projekcie ‒ grupa 50. roku życia
dr Alicja Grześkowiak, Katarzyna Pałys, Małgorzata Pałys

Raport z ilościowych badań potrzeb absolwentów – uczestników Programu Absolwent

Raport z jakościowych badań potrzeb absolwentów

Raport z oceny proponowanych w projekcie metod badania potrzeb absolwentów

Raport z badania przedstawicieli szkół wyższych w Polsce – sposoby monitoringu losów absolwentów oraz ocena rozwiązań proponowanych w Programie Absolwent

Raport z badania przedstawicieli agencji badawczych w Polsce (ocena ekspertów) –podpowiedzi na temat monitoringu losów absolwentów oraz ocena rozwiązań proponowanych w Programie Absolwent

Raport z analizy danych zebranych za pomocą Portalu Absolwent w kontekście monitoringu losów zawodowych absolwentów

Analiza biogramów zawodowych – użyteczność w kontekście monitoringu losów zawodowych absolwentów

Raport z oceny Weekendu Absolwenta 2014

Raport z oceny Programu Absolwent przez pracodawców

Raport z oceny Programu Absolwent przez absolwentów

Raport z oceny Programu Absolwent przez pracowników uczelni i doktorantów