Kontakt

Kuźnia Kadr 7 jest projektem obsługiwanym przez Dział Obsługi Projektów Rozwojowych będący jednostką organizacyjną Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL. 04.01.01-00-220/11

Więcej informacji o DOPR na stronie: www.dopr.ue.wroc.pl

Biuro obsługi projektu:
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Dział Obsługi Projektów Rozwojowych
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
Budynek L
tel: 071 36 80 869
e-mail: kuznia7@ue.wroc.pl


Wyświetl większą mapę