List przewodni

Wrocław, listopad 2015 r

 

Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt zaprezentować Państwu produkt finalny innowacyjnego projektu Kuźnia Kadr 7 realizowanego w latach 2013-2015 przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Obejmuje on pakiet bezpłatnych narzędzi pod wspólną nazwą Program Absolwent, pomocnych w budowaniu i utrzymywaniu relacji z absolwentami uczelni, w tym gotowy do implementacji na lokalnych serwerach uczelni portal internetowy z wbudowanymi atrakcyjnymi dla użytkowników kursami e-learningowymi. Pakiet ten jest dostępny bezpłatnie dla wszystkich uczelni, które zadeklarują jego wdrożenie. Pragniemy zachęcić Państwa do zapoznania się z proponowanym rozwiązaniem oraz sprawdzenia, na ile może ono znaleźć zastosowanie w Państwa uczelni.

Przed szkołami wyższymi stoi wiele zadań, które wymagają często znacznego wysiłku z ich strony, także w zakresie odpowiedniego know-how i wydatków na wypracowanie odpowiednich narzędzi, takich jak: monitoring losów zawodowych absolwentów, nawiązanie relacji z pracodawcami i uzyskania ich wkładu w zakresie programów kształcenia(wymagane w procesie akredytacyjnym), czy wreszcie odpowiedniej promocji i zabiegania o kandydatów. Przesyłany przez nas pakiet zawiera narzędzia, które mogą w znaczący sposób pomóc w realizacji tych zadań i zmniejszyć wysiłek uczelni w tworzenie odpowiednich rozwiązań.

W pakiecie Programu Absolwent znajdą Państwo narzędzia pomocne w diagnozowaniu potrzeb absolwentów, innowacyjne narzędzia badań LZA oraz pełny program lojalnościowy dla absolwentów oparty na bogatym portalu internetowym, którego oprogramowanie pozwala na dostosowanie do warunków danej uczelni. Produkt uzyskał akceptację NCBiR i może być wdrażany na polskich uczelniach – na bazie umowy wdrożeniowej z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu (lub umowy licencyjnej bezpośrednio z NCBiR). Wdrożenie może obejmować pełny pakiet, jak też jego elementy wybrane spośród rozwiązań produktu.

Rozwiązania proponowane w naszym produkcie już są z powodzeniem wprowadzane na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz w naszej uczelni, do ich wdrożenia przygotowują się kolejne uczelnie. Do końca 2015 roku zainteresowani wdrożeniem produktu lub jego części otrzymują od nas bezpłatne wsparcie techniczne/ informatyczne i merytoryczne. Zapraszamy także do udziału w bezpłatnych warsztatach pomocnych w procesie wdrożenia (tematyka i harmonogram w załączeniu).

Prosimy o wyrażenie opinii i zainteresowania wdrożeniem Programu Absolwent na Waszej uczelni w załączonym formularzu. Chętnie odpowiemy na pytania i wyjaśnimy wątpliwości dotyczące produktu finalnego. Kontakt w tej sprawie:

Biuro Projektu Kuźnia Kadr 7:    tel. 71 36 80 869 mail: programabsolwent@ue.wroc.pl

Marek Prokopowicz:                     tel. 71 36 80 807 mail: marek.prokopowicz@ue.wroc.pl

 

Z poważaniem

dr inż. Dorota Kwiatkowska-Ciotucha
Kierownik projektu

dr Beata Pachnowska
Opiekun merytoryczny projektu