Jak wdrożyć Program Absolwent na uczelni

Wszystkich zainteresowanych wdrożeniem Programu Absolwent na swojej uczelni zapraszamy do zapoznania się z materiałami oraz do kontaktu.

List przewodni kierownika projektu i opiekuna merytorycznego.

Deklaracja zainteresowania wdrożeniem programu.

Kompletny produkt finalny dostępny jest na życzenie. Prosimy w tej sprawie pisać na:

Biuro Projektu Kuźnia Kadr 7:    tel. 71 36 80 869 mail: programabsolwent@ue.wroc.pl

Marek Prokopowicz:                     tel. 71 36 80 807 mail: marek.prokopowicz@ue.wroc.pl