Archiwa kategorii: Bez kategorii

Kuźnia Kadr 7

„Kuźnia Kadr 7 to projekt rozwojowy uczelni, którego najważniejszym celem jest podniesienie jakości kształcenia i lepsze dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku przez wprowadzenie innowacyjnego modelu monitoringu losów absolwentów. Model ten obejmuje:

 • pakiet diagnozowania potrzeb absolwentów uczelni,
 • metodykę i narzędzia badania losów zawodowych absolwentów,
 • program lojalnościowy dla absolwentów,

wypracowany z wykorzystaniem amerykańskich wzorców i oparty na portalu internetowym. Rozwiązania zaproponowane w Projekcie są skierowane do absolwentów i pracowników uczelni zaangażowanych w monitoring losów zawodowych, ale także do pozostałych pracowników uczelnianych oraz pracodawców i innych podmiotów rynkowych, mogących być partnerami Programu.”

Całość do pobrania tutaj (PDF).

Wolontariat 2015

Wolontariusze poszukiwani!

Kuźnia Kadr kompletuje zespół do zadań specjalnych podczas drugiej edycji Weekendu Absolwenta!

Chcesz zdobyć doświadczenie wolontariackie i zobaczyć jak powstają wydarzenia na miarę weekendów alumni w USA? Zastanawiałeś się jak przebiega organizacja takich wydarzeń?

Jeżeli tak, to udział w wolontariacie Weekendu Absolwenta jest idealny dla Ciebie!

Zgłoś swój udział i zdobywaj doświadczenie przy okazji świetnie się bawiąc :)

Kiedy?

20 – 21 czerwca 2015 r. (sobota i niedziela)

Gdzie?

Kampus Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Zadania:

– pomoc w informowaniu o poszczególnych eventach;

– rejestracja uczestników;

– doraźna pomoc organizacyjna;

– nakręcanie uczestników pozytywną energią.

Zapewniamy:

– unikatową szansę na współtworzenie wydarzenia, w którym będą uczestniczyć absolwenci ze wszystkich polskich uczelni;

– możliwość zdobycia cennego doświadczenia przy współpracy z kadrą naukową Uczelni i praktykami biznesu;

– koszulkę, posiłek, gadżety Kuźni Kadr, referencje poświadczone przez Menadżer Projektu.

Zgłoszenia: http://bit.ly/wolontariat_WA15

W odpowiedzi na zgłoszenie dostaniesz szczegółowe informacje dotyczące zadań oraz terminów spotka n organizacyjnych.

wolontariusze

 

Znakomite kursy dla absolwentów! Uwaga, liczba miejsc ograniczona!

Drodzy Absolwenci, zapraszamy do udziału w kursach w formule blended-learning. B-learning łączy tradycyjną formułę zajęć z nauczaniem zdalnym (mile widziani również pracownicy uczelni, doktoranci i studenci studiów magisterskich). Przygotowaliśmy dla Was cztery kursy:

 • Język polski na co dzień, dr Jacek Skawiński
 • Psychologia reklamy, prof. Dariusz Doliński
 • Brydż, to więcej niż myślisz, Mateusz Mroczkowski
 • Rozwiązywanie konfliktów, dr hab. Alicja Senejko

Kursy e-learningowe są dostępne na portalu Programu Absolwent programabsolwent.ue.wroc.pl po zarejestrowaniu.

Warsztaty i wykłady będą się odbywać na kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu:

1. Język polski na co dzień

 • 21.04.2015 godz. 17.00-20.00 Sala 301 bud. E
 • 27.04.2015 godz. 17.00-20.00 Sala 306 bud. E

Prowadzący warsztaty, dr Jacek Skawiński, to językoznawca, redaktor prowadzący i dziennikarz miesięcznika popularnonaukowego Świat Wiedzy, specjalista w dziedzinie kultury współczesnego języka polskiego oraz lingwistyki antropologicznej

2. Psychologia reklamy

 • 22.04.2015 godz. 9.00-12.00 Sala 502 bud. E
 • 29.04.2015 godz. 9.00-12.00 Sala 502 bud. E

prof. Dariusz Doliński – Psycholog społeczny, autor znanych publikacji z zakresu psychologii reklamy

3. Brydż, to więcej niż myślisz

 • 06.05.2015 godz. 18.00 – 19.30 Sala 4 bud. L
 • 13.05.2015 godz. 18.00 – 19.30 Sala 4 bud. L
 • 20.05.2015 godz. 18.00 – 19.30 Sala 4 bud. L
 • 27.05.2015 godz. 18.00 – 19.30 Sala 4 bud. L

Prowadzący – Mateusz Mroczkowski, Mistrz Świata i Europy Juniorów w Brydżu Sportowym

4. Rozwiązywanie konfliktów

 • 09.05.2015 godz. 9.30-12.30 Sala 206 bud. A
 • 10.05.2015 godz. 9.30-12.30 Sala 206 bud. A

dr hab. Alicja Senejko – Psycholog rozwoju, pracownik naukowy Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, doświadczony konsultant, coach i mediator

Zapisz się już dziś programabsolwent@ue.wroc.pl. Liczba miejsc ograniczona!

PlakatBlendedSenejko_1

Weekend Absolwenta 2014

Ubiegłoroczna edycja Weekendu Absolwenta, która odbyła się w dniach 20–21 czerwca 2014 r. na terenie kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Krótkie podsumowanie w liczbach:

 • ponad 400 uczestników/ absolwenci z kilkunastu uczelni (55% spoza UE we Wrocławiu),
 • blisko 100 prowadzących – naukowców i praktyków,
 • 60 warsztatów, prezentacji, wykładów, wystaw i spotkań na 45 tematów,
 • niemal 20 ciast w konkursie na Ciasto Absolwenta,
 • ponad 400 hamburgerów (w tym 100 wegetariańskich) przygotowanych specjalnie na imprezę,
 • 2 turnieje sportowe – brydża i tenisa stołowego.
 • 94% uczestników badania prowadzonego w trakcie imprezy deklarowało chęć wzięcia udziału w kolejnej edycji.

wykres

20140620-MM1_7662 MM1_8543

Rewolucyjna innowacja

Rewolucyjną zmianę w kształceniu wyższym wprowadza Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Uczelnia, jako pierwsza w Polsce szkoła publiczna, uruchamia procedurę umożliwiającą zaliczenie przedmiotów na podstawie trwałego dorobku zawodowego lub wynikającego z innych doświadczeń życiowych. O taką możliwość latami bezskutecznie zabiegali w całym kraju studenci legitymujący się doświadczeniem zawodowym.

Dla przykładu, dzięki takiemu rozwiązaniu osoba pracująca jako księgowy zaoszczędzi siły i czas niezbędne do studiowania podstaw rachunkowości, a posiadacz zagranicznej matury nie będzie musiał uczestniczyć w zajęciach z danego języka obcego. Program uwzględnia różne przedmioty i sposoby dojścia do odpowiadających im efektów kształcenia.

Absolutnym novum jest tu uznawanie wiedzy i doświadczenia zawodowego zdobytych poza oficjalnym systemem kształcenia. W nadchodzącym roku akademickim 2014/2015 student Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu będzie mógł wnioskować o uznanie efektów kształcenia zdobytych w systemie nieformalnym i zaliczenie zajęć, jeżeli przedłoży stosowne dowody potwierdzające wiedzę i doświadczenie.

W grę wchodzą dokumenty wskazujące na zdobycie efektów kształcenia w następstwie doświadczeń życiowych i zawodowych, podczas wolontariatu i aktywności w organizacjach społecznych czy w trakcie prac badawczych, projektowych lub organizacyjnych. Szczegółowe zasady określa „Regulamin uznawalności efektów kształcenia w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu zdobywanych w systemach pozaformalnych i nieformalnych” dostępny na stronie projektu – www.kuznia6.ue.wroc.pl.

– W ramach projektu pozyskaliśmy do współpracy uczelnię Alice Salomon Hochschule w Berlinie – mówi dr inż. Urszula Załuska z Działu Obsługi Projektów Rozwojowych. – Dzięki temu możemy skorzystać ze sprawdzonych rozwiązań i czerpać z doświadczeń niemieckiego partnera. Mamy nadzieję, że ta nowatorska w Polsce inicjatywa nie tylko wpłynie pozytywnie na jakość kształcenia i relacje na linii student-uczelnia, ale też stanie się wzorem dla innych uczelni.

Już teraz działa w obrębie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu punkt informacyjny, w którym zainteresowani studenci tej uczelni, a także osoby chcące podjąć kształcenie mogą uzyskać szczegółowe informacje o procedurze uznawalności.

Inicjatywa, opracowanie oraz wdrożenie systemu uznawalności w Uniwersytecie Ekonomicznym to efekt prac Działu Obsługi Projektów Rozwojowych w projekcie Kuźnia Kadr 6 realizowanym ze wsparciem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Nowy numer magazynu Kuźnia Kadr

Nowy numer magazynu Kuźnia Kadr jest już dostępny w wersji online, a w nim m.in.

– Uczelnia to miejsce, do którego się wraca – dr inż. Dorota Kwiatkowska-Ciotucha,

– Chcemy szkoleń na miarę potrzeb – Rozmowa z prof. zw. dr hab. Bogusławem Fiedorem, prorektorem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu o znaczeniu samokształcenia, idei open access knowledge i wymaganiach, jakie rynkowi edukacyjnemu stawiają ci, którzy podnoszą swoje kwalifikacje,

– Niemieckie uczelnie dokonują bilansu – Prof. Dr. Heinz Cornel, Sieglinde Machocki M.A. z Alice Salomon Hochschule Berlin o tym, na co należy zwrócić uwagę w procedurze uznania wiedzy i umiejętności zdobytych poza uczelnią na poczet studiów z perspektywy ponad 10 lat doświadczeń niemieckiego szkolnictwa wyższego,

– Uznawalność – sposób na konkurencyjność na rynku edukacyjnym – Jesteśmy pionierami we wdrażaniu uznawalności efektów kształcenia zdobywanego nieformalnie – Rozmowa z dr hab. Bartłomiejem Nitą, prof. UE z Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,

– Kuźnia Kadr 6 – szkolenia otwarte. Propozycja szkoleń dla osób pracujących, w wieku 40+, absolwentów uczelni do 5 lat od opuszczenia uczelni, menedżerów firm, nauczycieli przedsiębiorczości i przedmiotów ekonomicznych,

– Kuźnia Kadr 7, czyli budowa i wzmacnianie relacji absolwentów oraz pracodawców z uczelnią – dr Beata Pachnowska o szczegółach Programu Absolwent – unikatowej próbie przeniesienia rozwiązań korporacyjnych oraz istniejących nawyków konsumenckich na grunt polskich uczelni.

Pokochać swoją uczelnię

Czy student to konsument, a uczelnia jest tylko sprzedawcą swych produktów? Gdzie tkwi przyczyna różnic między amerykańskim a polskim systemem edukacji? I dlaczego za oceanem studenci dumni są ze swych szkół? Na te pytania próbowali odpowiedzieć polscy naukowcy, pracodawcy i absolwenci podczas spotkania zorganizowanego w ramach Weekendu Absolwenta.

Dlaczego Amerykanie kochają swoje uczelnie, a Polacy jeszcze nie? To tytuł debaty, podczas której nie tylko starano się odpowiedzieć na to pytanie, ale i znaleźć receptę na palący problem rodzimej oświaty.

Kampus jako miejsce nie tylko nauki, ale i kreatywnej rozrywki, rekreacji i kwitnącego życia towarzyskiego. Studenci lgnący do stowarzyszeń i chwalący się barwami swej Almae Matris. Absolwenci legitymujący się emblematami uczelni na sygnetach, marynarkach, krawatach czy podkoszulkach. W Polsce to w zdecydowanej większości przypadków wciąż tylko pobożne życzenie, gdy tymczasem w Stanach Zjednoczonych – chleb powszedni.

Czyżbyśmy do tego etapu jeszcze nie dotarli? Bynajmniej. Przyczyny różnic tkwią gdzie indziej i choć jest ich wiele, uczestnikom debaty moderowanej przez dra hab. Radosława Rybkowskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego udało się wskazać większość z nich. A także znaleźć receptę. Pytanie, czy i kiedy polski system będzie gotów ją zrealizować.

W rozmowie wskazano przede wszystkim na potrzebę wykreowania modelu uniwersytetu odpowiedzialnego za swych studentów i zarazem odpowiadającego na potrzeby współczesnego rynku pracy. Kluczowa jest tu nie tylko współpraca z sektorem biznesu, która dziś staje się coraz bardziej powszechna, ale i większa autonomia uczelni w podejmowaniu takich aktywności, co wiąże się – powiedzmy to wprost – z częściowym odseparowaniem się od narzucanej odgórnie biurokracji.

Intensyfikacja więzów między uczelniami a studentami nie może się ograniczać do form czysto instytucjonalnych, lecz musi się wiązać z generowaniem pozytywnych emocji poprzez działania nieformalne. Dotyczy to chociażby stowarzyszeń studenckich, które w USA są wysoce spontaniczne, a w Polsce wciąż przyjmują skostniałą formę parapolityczną.

Niewątpliwie czysto polską bolączką jest fakt, iż społeczeństwo obywatelskie, kształtujące się u nas ledwie od ćwierćwiecza, wciąż jest w powijakach, natomiast Stany Zjednoczone mogą się pochwalić dwoma wiekami starań w tej materii. Ma to wielki wpływ na tamtejsze relacje między uczelnią a studentem. Ten drugi częściej bywa w USA określany jako wychowanek, który jest emocjonalnie związany ze swą szkołą już przez całe życie.

To duże wyzwanie dla Polski, gdzie student często pozostaje konsumentem, a nie uczestnikiem. Tymczasem absolwentów musimy wychowywać – nie produkować. Równie istotny jest odpowiedni dobór kadry zarządzającej, na co wskazał prof. dr hab. inż. Janusz Pawlikowski z Politechniki Wrocławskiej. Jak stwierdził, w Polsce wciąż zatrudnia się amatorów reprezentujących dziedziny naukowe, gdy tymczasem uczelniami winni kierować profesjonalni menedżerowie.

Kluczowymi potrzebami są przejęcie amerykańskiego modelu wyszukiwania, wspierania i rozwijania talentów, wprowadzenie dla studentów korzystnych programów lojalnościowych oraz próba wykreowania wśród młodych ludzi zdrowej konkurencji i zaszczepienie etycznego kodu. W Polsce wciąż funkcjonuje patologiczny model integracji studentów przeciw uczelni, gdy tymczasem powinni oni konkurować ze sobą o jak najlepsze wyniki i uznanie swej Almae Matris.

Niezbędne są tu więc rola wychowawcza oparta na kreowaniu pozytywnych emocji, bogatsza oferta kulturalna, w tym rozrywkowa sensu stricto, a także lepsza infrastruktura oraz – w dobie wysokiego bezrobocia – skuteczne doradztwo zawodowe. Student lgnąć będzie do swej szkoły wtedy, gdy ta mu to umożliwi, a przy tym będzie odpowiednio konkurencyjna w stosunku do podmiotów pozauczelnianych. Kampus nie może funkcjonować wedle dawnego modelu szkoły podstawowej, gdzie młody człowiek przychodził rano i wychodził po południu niczym pracownik realizujący tzw. dniówki.

Prof. dr hab. Bogusław Fiedor, Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, zaznaczył, iż wiele nowoczesnych, sprawdzonych w USA rozwiązań aktywnie wprowadza Kuźnia Kadr przy wsparciu funduszy unijnych, nie tylko integrując wychowanków z Uniwersytetem Ekonomicznym, ale i skutecznie pośrednicząc w relacjach na linii absolwent – pracodawca. To znakomity wzorzec dla wszystkich uczelni i zarazem sprawdzony sposób na zwiększenie funkcjonalności kampusu i tym samym nawiązanie pozytywnych więzi z uczniami.

Weekend Absolwenta, zrealizowany przez Kuźnię Kadr, stał się niejako praktycznym podsumowaniem debaty. Impreza, wzorowana na amerykańskich odpowiednikach, w udany sposób połączyła wątki naukowe, edukacyjne i rozrywkowe. Na dwa dni kampus stał się domem, który uczył, żywił, bawił – i w stwierdzeniu tym nie ma żadnej przesady, co potwierdzą chociażby uczestnicy warsztatów kulinarnych, tanecznych i biznesowych.

W amerykańskim stylu

Wegetariańskie burgery, pokazy sommelierskie, sztuka parzenia znakomitej kawy, mecze brydża i badmintona, bogaty pakiet wykładów, paneli dyskusyjnych oraz warsztatów menedżerskich, popularnonaukowych, a nawet tanecznych. Blisko 500 osób wzięło udział w Weekendzie Absolwenta!

Dwudniową imprezę przygotowano w stylu amerykańskim. Kampus stał się więc miejscem nie tylko nauki, ale i rozrywki, odpoczynku, zabawy i dobrej kuchni. Udział był całkowicie bezpłatny, a ofertę skierowano do absolwentów wszystkich szkół wyższych.

Pozytywne opinie uczestników zawarte w ankietach potwierdziły, że istnieje ogromne zapotrzebowanie na tego typu imprezy integracyjne, szczególnie, że nie służą one tylko zabawie, ale i aktywnemu wsparciu osób chcących odnaleźć się na współczesnym, trudnym rynku pracy.

Kuźnia Kadr potwierdza, iż w przyszłym roku odbędzie się kolejna edycja Weekendu Absolwenta, jeszcze bogatsza w oferty i atrakcje. Tymczasem już dziś zapraszamy do bezpłatnej rejestracji na stronie programabsolwent.ue.wroc.pl.