Archiwa autora: przemyslaw.bobnis

Wolontariat 2015

Wolontariusze poszukiwani!

Kuźnia Kadr kompletuje zespół do zadań specjalnych podczas drugiej edycji Weekendu Absolwenta!

Chcesz zdobyć doświadczenie wolontariackie i zobaczyć jak powstają wydarzenia na miarę weekendów alumni w USA? Zastanawiałeś się jak przebiega organizacja takich wydarzeń?

Jeżeli tak, to udział w wolontariacie Weekendu Absolwenta jest idealny dla Ciebie!

Zgłoś swój udział i zdobywaj doświadczenie przy okazji świetnie się bawiąc :)

Kiedy?

20 – 21 czerwca 2015 r. (sobota i niedziela)

Gdzie?

Kampus Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Zadania:

– pomoc w informowaniu o poszczególnych eventach;

– rejestracja uczestników;

– doraźna pomoc organizacyjna;

– nakręcanie uczestników pozytywną energią.

Zapewniamy:

– unikatową szansę na współtworzenie wydarzenia, w którym będą uczestniczyć absolwenci ze wszystkich polskich uczelni;

– możliwość zdobycia cennego doświadczenia przy współpracy z kadrą naukową Uczelni i praktykami biznesu;

– koszulkę, posiłek, gadżety Kuźni Kadr, referencje poświadczone przez Menadżer Projektu.

Zgłoszenia: http://bit.ly/wolontariat_WA15

W odpowiedzi na zgłoszenie dostaniesz szczegółowe informacje dotyczące zadań oraz terminów spotka n organizacyjnych.

wolontariusze

 

Znakomite kursy dla absolwentów! Uwaga, liczba miejsc ograniczona!

Drodzy Absolwenci, zapraszamy do udziału w kursach w formule blended-learning. B-learning łączy tradycyjną formułę zajęć z nauczaniem zdalnym (mile widziani również pracownicy uczelni, doktoranci i studenci studiów magisterskich). Przygotowaliśmy dla Was cztery kursy:

 • Język polski na co dzień, dr Jacek Skawiński
 • Psychologia reklamy, prof. Dariusz Doliński
 • Brydż, to więcej niż myślisz, Mateusz Mroczkowski
 • Rozwiązywanie konfliktów, dr hab. Alicja Senejko

Kursy e-learningowe są dostępne na portalu Programu Absolwent programabsolwent.ue.wroc.pl po zarejestrowaniu.

Warsztaty i wykłady będą się odbywać na kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu:

1. Język polski na co dzień

 • 21.04.2015 godz. 17.00-20.00 Sala 301 bud. E
 • 27.04.2015 godz. 17.00-20.00 Sala 306 bud. E

Prowadzący warsztaty, dr Jacek Skawiński, to językoznawca, redaktor prowadzący i dziennikarz miesięcznika popularnonaukowego Świat Wiedzy, specjalista w dziedzinie kultury współczesnego języka polskiego oraz lingwistyki antropologicznej

2. Psychologia reklamy

 • 22.04.2015 godz. 9.00-12.00 Sala 502 bud. E
 • 29.04.2015 godz. 9.00-12.00 Sala 502 bud. E

prof. Dariusz Doliński – Psycholog społeczny, autor znanych publikacji z zakresu psychologii reklamy

3. Brydż, to więcej niż myślisz

 • 06.05.2015 godz. 18.00 – 19.30 Sala 4 bud. L
 • 13.05.2015 godz. 18.00 – 19.30 Sala 4 bud. L
 • 20.05.2015 godz. 18.00 – 19.30 Sala 4 bud. L
 • 27.05.2015 godz. 18.00 – 19.30 Sala 4 bud. L

Prowadzący – Mateusz Mroczkowski, Mistrz Świata i Europy Juniorów w Brydżu Sportowym

4. Rozwiązywanie konfliktów

 • 09.05.2015 godz. 9.30-12.30 Sala 206 bud. A
 • 10.05.2015 godz. 9.30-12.30 Sala 206 bud. A

dr hab. Alicja Senejko – Psycholog rozwoju, pracownik naukowy Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, doświadczony konsultant, coach i mediator

Zapisz się już dziś programabsolwent@ue.wroc.pl. Liczba miejsc ograniczona!

PlakatBlendedSenejko_1

Weekend Absolwenta 2014

Ubiegłoroczna edycja Weekendu Absolwenta, która odbyła się w dniach 20–21 czerwca 2014 r. na terenie kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Krótkie podsumowanie w liczbach:

 • ponad 400 uczestników/ absolwenci z kilkunastu uczelni (55% spoza UE we Wrocławiu),
 • blisko 100 prowadzących – naukowców i praktyków,
 • 60 warsztatów, prezentacji, wykładów, wystaw i spotkań na 45 tematów,
 • niemal 20 ciast w konkursie na Ciasto Absolwenta,
 • ponad 400 hamburgerów (w tym 100 wegetariańskich) przygotowanych specjalnie na imprezę,
 • 2 turnieje sportowe – brydża i tenisa stołowego.
 • 94% uczestników badania prowadzonego w trakcie imprezy deklarowało chęć wzięcia udziału w kolejnej edycji.

wykres

20140620-MM1_7662 MM1_8543

Rewolucyjna innowacja

Rewolucyjną zmianę w kształceniu wyższym wprowadza Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Uczelnia, jako pierwsza w Polsce szkoła publiczna, uruchamia procedurę umożliwiającą zaliczenie przedmiotów na podstawie trwałego dorobku zawodowego lub wynikającego z innych doświadczeń życiowych. O taką możliwość latami bezskutecznie zabiegali w całym kraju studenci legitymujący się doświadczeniem zawodowym.

Dla przykładu, dzięki takiemu rozwiązaniu osoba pracująca jako księgowy zaoszczędzi siły i czas niezbędne do studiowania podstaw rachunkowości, a posiadacz zagranicznej matury nie będzie musiał uczestniczyć w zajęciach z danego języka obcego. Program uwzględnia różne przedmioty i sposoby dojścia do odpowiadających im efektów kształcenia.

Absolutnym novum jest tu uznawanie wiedzy i doświadczenia zawodowego zdobytych poza oficjalnym systemem kształcenia. W nadchodzącym roku akademickim 2014/2015 student Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu będzie mógł wnioskować o uznanie efektów kształcenia zdobytych w systemie nieformalnym i zaliczenie zajęć, jeżeli przedłoży stosowne dowody potwierdzające wiedzę i doświadczenie.

W grę wchodzą dokumenty wskazujące na zdobycie efektów kształcenia w następstwie doświadczeń życiowych i zawodowych, podczas wolontariatu i aktywności w organizacjach społecznych czy w trakcie prac badawczych, projektowych lub organizacyjnych. Szczegółowe zasady określa „Regulamin uznawalności efektów kształcenia w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu zdobywanych w systemach pozaformalnych i nieformalnych” dostępny na stronie projektu – www.kuznia6.ue.wroc.pl.

– W ramach projektu pozyskaliśmy do współpracy uczelnię Alice Salomon Hochschule w Berlinie – mówi dr inż. Urszula Załuska z Działu Obsługi Projektów Rozwojowych. – Dzięki temu możemy skorzystać ze sprawdzonych rozwiązań i czerpać z doświadczeń niemieckiego partnera. Mamy nadzieję, że ta nowatorska w Polsce inicjatywa nie tylko wpłynie pozytywnie na jakość kształcenia i relacje na linii student-uczelnia, ale też stanie się wzorem dla innych uczelni.

Już teraz działa w obrębie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu punkt informacyjny, w którym zainteresowani studenci tej uczelni, a także osoby chcące podjąć kształcenie mogą uzyskać szczegółowe informacje o procedurze uznawalności.

Inicjatywa, opracowanie oraz wdrożenie systemu uznawalności w Uniwersytecie Ekonomicznym to efekt prac Działu Obsługi Projektów Rozwojowych w projekcie Kuźnia Kadr 6 realizowanym ze wsparciem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Nowy numer magazynu Kuźnia Kadr

Nowy numer magazynu Kuźnia Kadr jest już dostępny w wersji online, a w nim m.in.

– Uczelnia to miejsce, do którego się wraca – dr inż. Dorota Kwiatkowska-Ciotucha,

– Chcemy szkoleń na miarę potrzeb – Rozmowa z prof. zw. dr hab. Bogusławem Fiedorem, prorektorem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu o znaczeniu samokształcenia, idei open access knowledge i wymaganiach, jakie rynkowi edukacyjnemu stawiają ci, którzy podnoszą swoje kwalifikacje,

– Niemieckie uczelnie dokonują bilansu – Prof. Dr. Heinz Cornel, Sieglinde Machocki M.A. z Alice Salomon Hochschule Berlin o tym, na co należy zwrócić uwagę w procedurze uznania wiedzy i umiejętności zdobytych poza uczelnią na poczet studiów z perspektywy ponad 10 lat doświadczeń niemieckiego szkolnictwa wyższego,

– Uznawalność – sposób na konkurencyjność na rynku edukacyjnym – Jesteśmy pionierami we wdrażaniu uznawalności efektów kształcenia zdobywanego nieformalnie – Rozmowa z dr hab. Bartłomiejem Nitą, prof. UE z Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,

– Kuźnia Kadr 6 – szkolenia otwarte. Propozycja szkoleń dla osób pracujących, w wieku 40+, absolwentów uczelni do 5 lat od opuszczenia uczelni, menedżerów firm, nauczycieli przedsiębiorczości i przedmiotów ekonomicznych,

– Kuźnia Kadr 7, czyli budowa i wzmacnianie relacji absolwentów oraz pracodawców z uczelnią – dr Beata Pachnowska o szczegółach Programu Absolwent – unikatowej próbie przeniesienia rozwiązań korporacyjnych oraz istniejących nawyków konsumenckich na grunt polskich uczelni.

Pokochać swoją uczelnię

Czy student to konsument, a uczelnia jest tylko sprzedawcą swych produktów? Gdzie tkwi przyczyna różnic między amerykańskim a polskim systemem edukacji? I dlaczego za oceanem studenci dumni są ze swych szkół? Na te pytania próbowali odpowiedzieć polscy naukowcy, pracodawcy i absolwenci podczas spotkania zorganizowanego w ramach Weekendu Absolwenta.

Dlaczego Amerykanie kochają swoje uczelnie, a Polacy jeszcze nie? To tytuł debaty, podczas której nie tylko starano się odpowiedzieć na to pytanie, ale i znaleźć receptę na palący problem rodzimej oświaty.

Kampus jako miejsce nie tylko nauki, ale i kreatywnej rozrywki, rekreacji i kwitnącego życia towarzyskiego. Studenci lgnący do stowarzyszeń i chwalący się barwami swej Almae Matris. Absolwenci legitymujący się emblematami uczelni na sygnetach, marynarkach, krawatach czy podkoszulkach. W Polsce to w zdecydowanej większości przypadków wciąż tylko pobożne życzenie, gdy tymczasem w Stanach Zjednoczonych – chleb powszedni.

Czyżbyśmy do tego etapu jeszcze nie dotarli? Bynajmniej. Przyczyny różnic tkwią gdzie indziej i choć jest ich wiele, uczestnikom debaty moderowanej przez dra hab. Radosława Rybkowskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego udało się wskazać większość z nich. A także znaleźć receptę. Pytanie, czy i kiedy polski system będzie gotów ją zrealizować.

W rozmowie wskazano przede wszystkim na potrzebę wykreowania modelu uniwersytetu odpowiedzialnego za swych studentów i zarazem odpowiadającego na potrzeby współczesnego rynku pracy. Kluczowa jest tu nie tylko współpraca z sektorem biznesu, która dziś staje się coraz bardziej powszechna, ale i większa autonomia uczelni w podejmowaniu takich aktywności, co wiąże się – powiedzmy to wprost – z częściowym odseparowaniem się od narzucanej odgórnie biurokracji.

Intensyfikacja więzów między uczelniami a studentami nie może się ograniczać do form czysto instytucjonalnych, lecz musi się wiązać z generowaniem pozytywnych emocji poprzez działania nieformalne. Dotyczy to chociażby stowarzyszeń studenckich, które w USA są wysoce spontaniczne, a w Polsce wciąż przyjmują skostniałą formę parapolityczną.

Niewątpliwie czysto polską bolączką jest fakt, iż społeczeństwo obywatelskie, kształtujące się u nas ledwie od ćwierćwiecza, wciąż jest w powijakach, natomiast Stany Zjednoczone mogą się pochwalić dwoma wiekami starań w tej materii. Ma to wielki wpływ na tamtejsze relacje między uczelnią a studentem. Ten drugi częściej bywa w USA określany jako wychowanek, który jest emocjonalnie związany ze swą szkołą już przez całe życie.

To duże wyzwanie dla Polski, gdzie student często pozostaje konsumentem, a nie uczestnikiem. Tymczasem absolwentów musimy wychowywać – nie produkować. Równie istotny jest odpowiedni dobór kadry zarządzającej, na co wskazał prof. dr hab. inż. Janusz Pawlikowski z Politechniki Wrocławskiej. Jak stwierdził, w Polsce wciąż zatrudnia się amatorów reprezentujących dziedziny naukowe, gdy tymczasem uczelniami winni kierować profesjonalni menedżerowie.

Kluczowymi potrzebami są przejęcie amerykańskiego modelu wyszukiwania, wspierania i rozwijania talentów, wprowadzenie dla studentów korzystnych programów lojalnościowych oraz próba wykreowania wśród młodych ludzi zdrowej konkurencji i zaszczepienie etycznego kodu. W Polsce wciąż funkcjonuje patologiczny model integracji studentów przeciw uczelni, gdy tymczasem powinni oni konkurować ze sobą o jak najlepsze wyniki i uznanie swej Almae Matris.

Niezbędne są tu więc rola wychowawcza oparta na kreowaniu pozytywnych emocji, bogatsza oferta kulturalna, w tym rozrywkowa sensu stricto, a także lepsza infrastruktura oraz – w dobie wysokiego bezrobocia – skuteczne doradztwo zawodowe. Student lgnąć będzie do swej szkoły wtedy, gdy ta mu to umożliwi, a przy tym będzie odpowiednio konkurencyjna w stosunku do podmiotów pozauczelnianych. Kampus nie może funkcjonować wedle dawnego modelu szkoły podstawowej, gdzie młody człowiek przychodził rano i wychodził po południu niczym pracownik realizujący tzw. dniówki.

Prof. dr hab. Bogusław Fiedor, Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, zaznaczył, iż wiele nowoczesnych, sprawdzonych w USA rozwiązań aktywnie wprowadza Kuźnia Kadr przy wsparciu funduszy unijnych, nie tylko integrując wychowanków z Uniwersytetem Ekonomicznym, ale i skutecznie pośrednicząc w relacjach na linii absolwent – pracodawca. To znakomity wzorzec dla wszystkich uczelni i zarazem sprawdzony sposób na zwiększenie funkcjonalności kampusu i tym samym nawiązanie pozytywnych więzi z uczniami.

Weekend Absolwenta, zrealizowany przez Kuźnię Kadr, stał się niejako praktycznym podsumowaniem debaty. Impreza, wzorowana na amerykańskich odpowiednikach, w udany sposób połączyła wątki naukowe, edukacyjne i rozrywkowe. Na dwa dni kampus stał się domem, który uczył, żywił, bawił – i w stwierdzeniu tym nie ma żadnej przesady, co potwierdzą chociażby uczestnicy warsztatów kulinarnych, tanecznych i biznesowych.

W amerykańskim stylu

Wegetariańskie burgery, pokazy sommelierskie, sztuka parzenia znakomitej kawy, mecze brydża i badmintona, bogaty pakiet wykładów, paneli dyskusyjnych oraz warsztatów menedżerskich, popularnonaukowych, a nawet tanecznych. Blisko 500 osób wzięło udział w Weekendzie Absolwenta!

Dwudniową imprezę przygotowano w stylu amerykańskim. Kampus stał się więc miejscem nie tylko nauki, ale i rozrywki, odpoczynku, zabawy i dobrej kuchni. Udział był całkowicie bezpłatny, a ofertę skierowano do absolwentów wszystkich szkół wyższych.

Pozytywne opinie uczestników zawarte w ankietach potwierdziły, że istnieje ogromne zapotrzebowanie na tego typu imprezy integracyjne, szczególnie, że nie służą one tylko zabawie, ale i aktywnemu wsparciu osób chcących odnaleźć się na współczesnym, trudnym rynku pracy.

Kuźnia Kadr potwierdza, iż w przyszłym roku odbędzie się kolejna edycja Weekendu Absolwenta, jeszcze bogatsza w oferty i atrakcje. Tymczasem już dziś zapraszamy do bezpłatnej rejestracji na stronie programabsolwent.ue.wroc.pl.

Weekend Absolwenta 2015

Ukończyłeś studia I, II, III stopnia lub podyplomowe? Bez względu na to, kiedy i jaką uczelnię ukończyłeś, zapraszamy do udziału w Weekendzie Absolwenta 2015!

 baner1

Czym jest Weekend Absolwenta?

To wyjątkowe wydarzenie, którego ideą jest nawiązanie i utrzymanie trwałych i efektywnych relacji między uczelnią, absolwentami i pracodawcami. Jest to największe przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu Absolwent, wprowadzanego przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu w związku z projektem Kuźnia Kadr 7 .

Weekend Absolwenta 2015 to spotkanie absolwentów różnych lat i różnych uczelni. Odbędzie się 20–21 czerwca 2015 r. (sobota, niedziela) na terenie Kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (ul. Komandorska 118-120 Wrocław).

Weekend Absolwenta 2015 to:

 • dwa dni atrakcji dla uczestników w różnym wieku – wiedzy i zabawy w dobrym stylu: warsztaty i prezentacje na interesujące i aktualne tematy,
 • szeroka tematyka: ekonomiczna, kulturowa, kulinarna, rozrywka i rękodzieło,
 • turniej brydża i inne turnieje sportowe,
 • bezpłatny udział dla uczestników i ich bliskich,
 • nagrody i upominki za aktywności i wygrane w konkursach,
 • spotkania z pracodawcami i przedstawicielami uczelni,
 • wspólne posiłki dla uczestników przygotowane przez wrocławskich restauratorów.

Szczegółowy program i zapisy znajdują się w rozwijanym menu na górze strony.

Hotele znajdujące się w pobliżu miejsca wydarzenia:

Wrocławski Kompleks Szkoleniowy: http://www.sztabowa.pl/

Akademiki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu: http://www.dds.ue.wroc.pl/index.php

Zapraszamy serdecznie!