Archiwa autora: grzegorz

Kuźnia Kadr 7

„Kuźnia Kadr 7 to projekt rozwojowy uczelni, którego najważniejszym celem jest podniesienie jakości kształcenia i lepsze dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku przez wprowadzenie innowacyjnego modelu monitoringu losów absolwentów. Model ten obejmuje:

  • pakiet diagnozowania potrzeb absolwentów uczelni,
  • metodykę i narzędzia badania losów zawodowych absolwentów,
  • program lojalnościowy dla absolwentów,

wypracowany z wykorzystaniem amerykańskich wzorców i oparty na portalu internetowym. Rozwiązania zaproponowane w Projekcie są skierowane do absolwentów i pracowników uczelni zaangażowanych w monitoring losów zawodowych, ale także do pozostałych pracowników uczelnianych oraz pracodawców i innych podmiotów rynkowych, mogących być partnerami Programu.”

Całość do pobrania tutaj (PDF).