O projekcie

„Absolwent zmienia polskie uczelnie” – ta idea stoi u podstaw projektu Kuźnia Kadr 7. Uważamy, że wiedza absolwentów uczelni, łącząca doświadczenie edukacyjne i zawodowe, oraz znajomość wymagań rynku, pozwoli stworzyć model oferujący absolwentom lepsze możliwości rozwoju kariery zawodowej. Projekt jest dedykowany wszystkim absolwentom polskich uczelni, a nie tylko osobom, które ukończyły Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Celem projektu Kuźnia Kadr 7 jest podniesienie jakości kształcenia i lepsze dostosowanie oferty edukacyjnej uczelni do potrzeb rynku, poprzez wypracowanie innowacyjnego modelu łączącego monitoring losów zawodowych absolwentów, precyzyjną diagnozę ich potrzeb oraz program lojalnościowy wiążący tę grupę osób z uczelnią.

Projekt Kuźnia Kadr 7 to opracowanie i wdrożenie modelu utrzymywania relacji uczelni z absolwentami, m.in. za pomocą nowoczesnego portalu internetowego oferującego dostęp do bazy wiedzy, kursów on-line i blended learning oraz innych narzędzi edukacyjnych.

Portal zaprojektowany przez nasz zespół, na wzór profesjonalnych serwisów społecznościowych, umożliwi utrzymywanie kontaktów networkingowych wśród absolwentów danej uczelni oraz kontakt z potencjalnymi pracodawcami.

Realizacja tak nakreślonych celów możliwa będzie dzięki szeroko zakrojonemu procesowi ekspertyz i badań opinii, pozwalającemu na wypracowanie optymalnych rozwiązań wzorowanych na najlepszych praktykach stosowanych na uczelniach polskich, europejskich i amerykańskich.

Badania prowadzimy za pomocą metod jakościowych, takich jak wywiady fokusowe ((tradycyjne oraz on- line przeprowadzane na platformie FOCUSSON) oraz indywidualne wywiady pogłębione, a także ilościowe badania telefoniczne CATI oraz ankiety on-line CAWI, przeprowadzone przy użyciu aplikacji CATI-Support.

Wszystkie osoby zainteresowane współpracą przy projekcie Kuźnia Kadr 7, wyrażaniem swoich opinii i komentarzy serdecznie zapraszamy do kontaktu na adres: kuznia7@ue.wroc.pl.